• Rękawice robocze

  Rękawice robocze chronią ręce przed: > zabrudzeniem, > działaniem substancji chemicznych, > promieniowaniem łuku elektrycznego, > odpryskami metali, > obrażeniami skóry spowodowanymi ostrymi krawędziami, gorącymi elementami oraz otarciami i zadrapaniami.   Przykłady wyboru rękawic: Rodzaj pracy Właściwe rękawice do pracy Spawanie, cięcie gazowe i inne prace pożarowo niebezpieczne Rękawice skórzane palcowe, długie, z wyścieleniem Prace …

  More
 • RĘKAWICE OCHRONNE wymagania dla czynników gorących

  RĘKAWICE OCHRONNE DLA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH– WYMAGANIA Wymagania ogólne dotyczące rękawic ochronnych o różnym przeznaczeniu, w tym zapewniających ochronę przed czynnikami gorącymi, są opisane w normie PN-EN 420. Wymagania szczegółowe, charakterystyczne dla ochrony przed zagrożeniami termicznymi, jak gorąco i ogień, w odniesieniu do rękawic są zawarte w normie PN-EN 407 [11] …

  More
 • Czynniki gorące a odzież ochronna

  SKUTKI NADMIERNEJ EKSPOZYCJI PRACOWNIKÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH Narażenie pracownika na wymienione wyżej czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy może skutkować poparzeniami, które mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci. Poparzenia organizmu w zależności od tego, jak są rozległe i w jakim stopniu uszkadzają powierzchnię skóry, są klasyfi kowane i zaliczane do jednego …

  More
 • Ochrona przed czynnikami gorącymi – rękawice i odzież

  Wciąż wiele stanowisk pracy łączy się z ekspozycją na płomień, ciepło czy odpryski gorących metali. Gdy nie można zapobiec zagrożeniom przez zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i środków ochrony zbiorowej, należy zadbać o odpowiedni dobór rękawic, butów i odzieży ochronnej. Ekspozycja pracowników na czynniki gorące występuje na wielu stanowiskach pracy w przemyśle, przede wszystkim w takich branżach, …

  More
 • Odzież robocza – rękawice

  Przeróżnego typu odzież ochronna jest w dwudziestym pierwszym wieku nieoceniona w trakcie wykonywania najróżniejszych prac. Zwłaszcza w czasie pracy manualnej często okazują się konieczne przeróżnego typu rękawice robocze, jakie skutecznie chronią dłonie, zapewniają znaczną wygodę oraz ułatwiają skuteczną pracę. Dobre rękawice specjalnie dostosowane do warunków pracy to podstawa – z tego powodu zdecydowanie dobrze zadbać, by …

  More