• Czym grozi nieprzestrzeganie zasad bhp?

    W Polsce obowiązuje szereg praw dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy – są one ściśle określone w rozporządzeniu ministra i opisane w Kodeksie BHP. Zasady BHP mają na celu ochronę miejsca pracy oraz stworzenie pracownikowi optymalnych i bezpiecznych warunków do świadczenia usług zawodowych oraz wykonywania swoich obowiązków oraz niezbędnych prac. Obowiązek ich przestrzegania jest nałożony zarówno …

    More