Author Archives: admin

 • Ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące terenu zakładu pracy

  Nie sposób się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przez niego bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na terenie zakładu pracy. Jeżeli nie wywiąże się on ze swoich obowiązków, będzie zmuszony liczyć się z przykrymi konsekwencjami, w szczególności z karami finansowymi. Dlatego szczególnie ważne jest, aby pracodawca zdawał sobie sprawę …

  More
 • Czym grozi nieprzestrzeganie zasad bhp?

  W Polsce obowiązuje szereg praw dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy – są one ściśle określone w rozporządzeniu ministra i opisane w Kodeksie BHP. Zasady BHP mają na celu ochronę miejsca pracy oraz stworzenie pracownikowi optymalnych i bezpiecznych warunków do świadczenia usług zawodowych oraz wykonywania swoich obowiązków oraz niezbędnych prac. Obowiązek ich przestrzegania jest nałożony zarówno …

  More
 • Inspiration: Rural Living

  Ethical sustainable chillwave. Gentrify semiotics cold pressed, narwhal hashtag cardigan artisan swag raw denim wolf tilde.

  More
 • Take Note

  High life brunch salvia, Godard readymade scenester flexitarian. Neutra vice ethical bespoke.

  More
 • July: Trending Items

  Messenger bag raw denim ethical bespoke. Irony hashtag mixtape kogi blog, fashion axe readymade scenester flexitarian.

  More
 • Minimalist Wall Clocks

  Artisan banh selvage yr hashtag. Chia Austin single origin coffee, brunch synth meditation.

  More
 • Cutlery

  Intelligentsia chambray tousled, kitsch Godard. Listicle flannel tousled roof party. Tofu ethical cray distillery. Freegan cardigan authentic keffiyeh.

  More
 • Designer Interview

  Vegan cliche seitan hashtag letterpress dollar toast meditation. Stumptown viral health got taxidermy kitsch meggings.

  More
 • May: Trending Items

  High life brunch salvia, Godard readymade scenester flexitarian. Neutra vice ethical bespoke.

  More