Author Archives: admin

 • Ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące terenu zakładu pracy

  Nie sposób się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przez niego bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na terenie zakładu pracy. Jeżeli nie wywiąże się on ze swoich obowiązków, będzie zmuszony liczyć się z przykrymi konsekwencjami, w szczególności z karami finansowymi. Dlatego szczególnie ważne jest, aby pracodawca zdawał sobie sprawę …

  More
 • Czym grozi nieprzestrzeganie zasad bhp?

  W Polsce obowiązuje szereg praw dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy – są one ściśle określone w rozporządzeniu ministra i opisane w Kodeksie BHP. Zasady BHP mają na celu ochronę miejsca pracy oraz stworzenie pracownikowi optymalnych i bezpiecznych warunków do świadczenia usług zawodowych oraz wykonywania swoich obowiązków oraz niezbędnych prac. Obowiązek ich przestrzegania jest nałożony zarówno …

  More
 • Rękawice robocze

  Rękawice robocze chronią ręce przed: > zabrudzeniem, > działaniem substancji chemicznych, > promieniowaniem łuku elektrycznego, > odpryskami metali, > obrażeniami skóry spowodowanymi ostrymi krawędziami, gorącymi elementami oraz otarciami i zadrapaniami.   Przykłady wyboru rękawic: Rodzaj pracy Właściwe rękawice do pracy Spawanie, cięcie gazowe i inne prace pożarowo niebezpieczne Rękawice skórzane palcowe, długie, z wyścieleniem Prace …

  More
 • RĘKAWICE OCHRONNE wymagania dla czynników gorących

  RĘKAWICE OCHRONNE DLA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH– WYMAGANIA Wymagania ogólne dotyczące rękawic ochronnych o różnym przeznaczeniu, w tym zapewniających ochronę przed czynnikami gorącymi, są opisane w normie PN-EN 420. Wymagania szczegółowe, charakterystyczne dla ochrony przed zagrożeniami termicznymi, jak gorąco i ogień, w odniesieniu do rękawic są zawarte w normie PN-EN 407 [11] …

  More
 • Czynniki gorące a odzież ochronna

  SKUTKI NADMIERNEJ EKSPOZYCJI PRACOWNIKÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH Narażenie pracownika na wymienione wyżej czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy może skutkować poparzeniami, które mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci. Poparzenia organizmu w zależności od tego, jak są rozległe i w jakim stopniu uszkadzają powierzchnię skóry, są klasyfi kowane i zaliczane do jednego …

  More
 • Ochrona przed czynnikami gorącymi – rękawice i odzież

  Wciąż wiele stanowisk pracy łączy się z ekspozycją na płomień, ciepło czy odpryski gorących metali. Gdy nie można zapobiec zagrożeniom przez zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i środków ochrony zbiorowej, należy zadbać o odpowiedni dobór rękawic, butów i odzieży ochronnej. Ekspozycja pracowników na czynniki gorące występuje na wielu stanowiskach pracy w przemyśle, przede wszystkim w takich branżach, …

  More
 • Bezpieczeństwo w pracy

  Czy sprawa ubioru może odgrywać istotną rolę w pracy?  Tak, i to najważniejszą. Z pozoru niegodna uwagi, w wielu sytuacjach chroni życie, poprawić komfort, a przez to wydajność naszej pracy. Ubrania ochronne mają ma za zadanie zabezpieczać pracownika przed niebezpieczeństwem wynikającym z przeprowadzanej przez niego pracy – zastępując przy tym lub przykrywając odzież osobistą. Jak …

  More
 • Odzież robocza – rękawice

  Przeróżnego typu odzież ochronna jest w dwudziestym pierwszym wieku nieoceniona w trakcie wykonywania najróżniejszych prac. Zwłaszcza w czasie pracy manualnej często okazują się konieczne przeróżnego typu rękawice robocze, jakie skutecznie chronią dłonie, zapewniają znaczną wygodę oraz ułatwiają skuteczną pracę. Dobre rękawice specjalnie dostosowane do warunków pracy to podstawa – z tego powodu zdecydowanie dobrze zadbać, by …

  More
 • Odzież ostrzegawcza zastosowanie i wymagania

  Zapewnianie ochrony pracowników przed silnym nasłonecznieniem Ostre nasłonecznienie latem powoduje wzrost temperatury wewnątrz pomieszczeń w budynkach. Redukcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w takim wypadku możliwa jest np. przez zamontowanie lekkich, stałych żaluzji przeciwsłonecznych, montowanych na konstrukcji zewnętrznej budynku, które chronią przed niepożądanym wzrostem temperatury wewnątrz budynku. Można również zastosować system zewnętrznych lameli zacieniających o nachyleniu stałym …

  More
 • Odzież robocza dla pracownika pracującego zimą na dworze

  Odzież robocza dla pracownika pracującego zimą na dworze Jaką odzież roboczą należy zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę na dworze zimą? Pracownikom wykonującym pracę na dworze zimą należy zapewnić odzież roboczą, taką jak: • kurtka lub kombinezon ocieplany, • nakrycie głowy ocieplane, • rękawice z warstwą nieprzemakalną, • koszula flanelowa. Pamiętajcie, że to pracodawca ustala rodzaje odzieży …

  More
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.