19 Sty

Ochrona przed czynnikami gorącymi – rękawice i odzież

Wciąż wiele stanowisk pracy łączy się z ekspozycją na płomień, ciepło czy odpryski gorących
metali. Gdy nie można zapobiec zagrożeniom przez zastosowanie rozwiązań organizacyjnych
i środków ochrony zbiorowej, należy zadbać o odpowiedni dobór rękawic, butów i odzieży
ochronnej.

Ekspozycja pracowników na czynniki gorące występuje na wielu stanowiskach pracy w przemyśle, przede wszystkim w takich branżach, jak:
hutnictwo metali i szkła, odlewnictwo, przemysł metalurgiczny, koksowniczy, ale także w zakładach piekarniczych i cukierniczych, kuchniach restauracyjnych itp. Narażenie na działanie czynników gorących dotyczy również określonych zawodów, które występują w różnych gałęziach gospodarki, np. pracowników wykonujących prace spawalnicze. Podstawowe czynniki zaliczane do gorących
to: płomień, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne (podczerwone), małe i duże rozpryski stopionego metalu, odpryski gorących metali, ciepło kontaktowe (kontakt z gorącymi przedmiotami i powierzchniami o wysokiej temperaturze).

Ryzyko powstawania urazów i obrażeń ciała wynika z różnorodności występujących czynników gorących oraz ich zróżnicowanego natężenia i stopnia oddziaływania na stanowiskach pracy. Pomimo wprowadzania rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zmierzających do ograniczania narażenia pracowników na działanie czynników gorących, często zachodzi konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej w celu zapobiegania poparzeniom oraz innym obrażeniom ciała. Szczególnego znaczenia nabiera wówczas dobór środków ochrony indywidualnej o właściwej skuteczności. Rękawice termoodporne znajdziesz tutaj http://www.gvarant.pl/rekawice-robocze/rekawice-ocieplane-i-termoodporne/

W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące doboru odzieży, rękawic i obuwia, przeznaczonych dla pracowników wykonujących prace w narażeniu na działanie czynników gorących, m.in. hut metali, szkła, wyrobów ceramicznych, zakładów metalowych oraz dla spawaczy.
Dysponowanie odpowiednim poziomem wiedzy na temat doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa pracowników wykonujących czynności w warunkach gorącego środowiska pracy.

RODZAJE NIEBEZPIECZNYCH CZYNNIKÓW GORĄCYCH NA STANOWISKACH PRACY
Podstawowe czynniki gorące występujące na stanowiskach pracy to:
Płomień– jest obecny przy wielu rodzajach działalności zawodowej, często stanowi bowiem element procesu technologicznego. W wyniku zakłóceń procesu technologicznego może zdarzyć się przypadkowe i nie w pełni kontrolowane rozprzestrzenianie płomieni, które mogą być przyczyną zapalenia się odzieży, rękawic, obuwia i związanych z tym poparzeń ciała. Płomień jest również źródłem ciepła konwekcyjnego i istotnie podwyższa temperaturę otoczenia.
Promieniowanie podczerwone (cieplne)– jest to promieniowanie optyczne o długości fali 780-10 000 nm (Wolska A. i inni, 2001 ), jest najczęściej występującym czynnikiem niebezpiecznym na wielu gorących stanowiskach pracy, stanowiąc skutek uboczny procesów technologicznych, między innymi w hutnictwie i przemyśle metalowym.
Rozpryski płynnego metalu, gorący żużel, odpryski gorącego metalu – na działanie dużych rozprysków płynnego metalu, jak np. żelazo, aluminium, miedź, stal, cynk, srebro, narażeni są przede wszystkim pracownicy hut i odlewni, z kolei narażenie na drobne rozpryski stopionych metali jest charakterystyczne dla spawaczy. Poparzenia płynnym metalem bywają przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych wypadków. Zagrożeniu rozpryskami płynnego metalu w odlewniach i hutach towarzyszą inne zagrożenia, zarówno termiczne, jak i mechaniczne, chemiczne, akustyczne i wibracyjne oraz zagrożenie związane z porażeniem prądem.
Kontakt z gorącym przedmiotem– ten rodzaj zagrożenia dotyczy przede wszystkim rąk (podczas kontaktu z gorącymi obiektami) i stóp (podczas poruszania się po gorących powierzchniach).
Wciąż wiele stanowisk pracy łączy się z ekspozycją na płomień, ciepło czy odpryski gorących metali. Gdy nie można zapobiec zagrożeniom przez zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i środków ochrony zbiorowej, należy zadbać o odpowiedni dobór rękawic, butów i odzieży ochronnej.
Ochrona przed czynnikami gorącymi w środowisku pracy – odzież, rękawice i obuwie ochrona są przedmiotami i powierzchniami, które mogą osiągać temperaturę nawet kilkuset stopni Celsjusza.
Łuk elektryczny– podczas prac z instalacjami elektrycznymi mogą pojawić się zakłóceniowe łuki elektryczne, które wydzielają ogromne ilości energii w ciągu ułamków sekundy i tym samym stanowią śmiertelne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Zakłóceniowy łuk elektryczny to rozładowanie energii w formie wysokiej temperatury, której towarzyszy fala ciśnienia, głośny wybuch, błysk oraz promieniowanie. Temperatura łuku jest wystarczająco wysoka, aby spowodować oparzenie radiacyjne pracownika. Ciepło emitowane przez łuk elektryczny może doprowadzić do zapalenia się, stopienia lub rozerwania ubrania, a w konsekwencji do powstania ciężkich oparzeń ciała.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *